Catalogus van grote reclamebanden uit de Verenigde Staten

De grote amerikaanse reclame banden JUMBO genaamd, volgens onze huidige kennis bestaan uit 7 vitoltypen gemakkelijk herkenbaar en hier eigenmachtig aangewezen door letters vanaf A tot G.

Heden zijn er 1794 banden beschreven op het net !!!

(48A +65B +536C +1135D+1E+6F+3G)

 

Klikt op de banden hieronder om de scan van de catalogus te bereiken of op de link om de beschrijving van de banden te zien.

Er bestaan voorzeker nog andere van deze grote banden en ik dank nu al Mme Legoff et de heren Andriange, Barreyre-Béraud, Bladt, Bonhomme, Chuimer, Daniels, Devenyn, Duhauvelle, Fleury, Kessler, Lebascle, Marin, Peeters, Ségura en Ulrich voor hun medewerking (de scans van hun banden zijn gemerkt met hun beginletters, respectievelijk DL,CA, JP.B-B,WB, AB, FC,ID, LD, AD, PF, RK, JLL, JJM, AP, IS en GU). Het doel is niet het verkopen van de catalogus maar wel om hem te volledigen, en om kontakt te leggen. tussen de verzamelaars, en eventueel mededingers te krijgen om andere catalogussen te maken. Het AVPF staat open om alle voorstellen die een band kunnen vormen met hun eigen werk ten einde onze kennis te delen op het uitgebreid terrein van de sigaren banden.

Ik doe dus beroep aan al de vitolfielen van gans de wereld die zulke banden bezitten en  die wensen deze catalogussen te vervolledigen met scans of copijen, verkopen of verwisselen van hun dubbels, dat zij kontakt opnemen met mij

 

 

.. beschrijving van de banden vitoltype "A" in alfabetische volgorde ..............beschrijving van de banden. vitoltype "B" in alfabetische volgorde

 

 

vitoltype "C"

beschrijving van de banden vitoltype "C"

 

vitoltype "D"

beschrijving van de banden vitoltype D

 

 

    Vitoltype "E" nog steeds 1 enkele band van dit type op het ogenblik…

…maar een vitoltype "F" is verschenen. Wij kennen enkel de 6 banden hieronder

(IS)

(WEB)

 

3 banden die een nieuw vitoltype "G" zouden kunnen vormen. En indien we er andere zouden vinden.

(AP)

http://avpf.free.fr/bagues%20us/h007.jpg(IS)

http://avpf.free.fr/bagues%20us/h006.jpg(IS)

 

 

 

Indien U er andere bezit neem kontakt met mij op :

JUNG Thierry 4 rue du Kesbel

68660 LIEPVRE (France)

jung.thierry@orange.fr

03 89 58 98 41 en France ou 0033389589841 de l'étranger